e-hvtd v2.0 (9175)

巧克力 xảo khắc lực
♦Sô-cô-la. § Dịch âm tiếng Anh: chocolate. Cũng dịch là chu cổ lực .