e-hvtd v2.0 (9175)

挑選 thiêu tuyển
♦Chọn, lựa. § Cũng như tuyển trạch . ◇Văn minh tiểu sử : Lũ thứ tam phiên tả tín tiền lai, khiếu tha hồi khứ thú thân, tha chấp định chủ ý bất khứ, nhất định yếu tại Thượng Hải tự kỉ thiêu tuyển , , , (Đệ nhất cửu hồi).