e-hvtd v2.0 (9175)

必須 tất tu
♦Cần thiết, không thể thiếu. ◇Đông Quan Hán kí : Tướng quân sở trượng, tất tu lương tài , (Phùng Diễn truyện ).
♦Phải, cần phải. ◎Như: tức sử quát phong hạ vũ, nhĩ dã tất tu lai 使, dù cho gió thổi mưa rơi, anh cũng phải đến.
♦Tất nhiên, hẳn là. ◇Thủy hử truyện : Bất tri na lục cá thị thậm ma nhân, tất tu dã bất thị thiện lương quân tử , (Đệ thập bát hồi) Chưa rõ sáu người kia là ai, nhưng chắc không phải là người quân tử lương thiện.