e-hvtd v2.0 (9175)

嗟茲乎 ta tư hồ
♦Lời than. § Xem hạ vũ vú nhân .