e-hvtd v2.0 (9175)

全家福 toàn gia phúc
♦Tấm hình chụp chung cả gia đình. ◎Như: giá trương toàn gia phúc thị tại tổ phụ bát thập đại thọ thì phách đích .