e-hvtd v2.0 (9175)

告戒 cáo giới
♦Khuyên bảo, răn dạy. § Cũng viết: , . ◎Như: Trương sanh phẩm tính bất đoan, lão sư đặc dữ dĩ cáo giới nhất phiên , .