e-hvtd v2.0 (9175)

妞妞 nữu nữu
♦Đứa bé gái. § Tiếng gọi âu yếm. ◇Hồng Lâu Mộng : Bả nữu nữu bão quá lai (Hồi 101) Bế con bé lại đây.