e-hvtd v2.0 (9175)

碌碌 lục lục
♦Tầm thường. § Cũng viết là lục lục: , , . ◇Tam quốc diễn nghĩa : Thử đẳng lục lục tiểu nhân, hà túc quải xỉ , (Đệ nhị thập nhất hồi) Cái lũ tiểu nhân tầm thường ấy, đếm xỉa đến làm gì.
♦Bận rộn, tất bật. ◇Hồng Lâu Mộng : Tòng tiền lục lục khước nhân hà, Đáo như kim, hồi đầu thí tưởng chân vô thú! , , (Đệ nhị thập nhị hồi) Trước đây tất bật bởi vì đâu, Bây giờ quay đầu nghĩ lại thật vô vị!
♦(Trạng thanh) Tiếng xe chạy lọc cọc. § Cũng viết là lộc lộc . ◇Giả Đảo : Lục lục phục lục lục, Bách niên song chuyển cốc , (Cổ ý ) Lọc cọc lại lọc cọc, Trăm năm lăn đôi trục bánh xe.
♦Hình dung vẻ đẹp của đá ngọc. ◇Văn tâm điêu long : Lục lục chi thạch, thì tự hồ ngọc , (Tổng thuật ) Đá vẻ đẹp đẽ, có lúc giống như ngọc.