e-hvtd v2.0 (9175)

偏愛 thiên ái
♦Đặc biệt yêu thương một người hoặc một sự vật (giữa nhiều người khác hoặc sự vật khác). ◇Đỗ Tuân Hạc : Tựu trung thiên ái thạch, Độc thướng tối cao tằng , (Đăng san tự ). ☆Tương tự: thiên tâm , thiên hạnh . ★Tương phản: bác ái .
♦Chỉ người hoặc vật được thương yêu riêng biệt.