e-hvtd v2.0 (9175)

划算 hoa toán
♦Tính toán. ◎Như: hoa toán lai hoa toán khứ tính đi tính lại.
♦Có lợi, đáng. ◎Như: mãi thành y bỉ đính tố hoa toán .