e-hvtd v2.0 (9175)

尊敬 tôn kính
♦Tôn sùng, kính trọng. ◇Tuân Duyệt : Cao niên giả nhân sở tôn kính, quan quả cô độc giả nhân sở ai liên dã , (Hán kỉ , Cảnh Đế kỉ ).