e-hvtd v2.0 (9175)

遺遺 di di
♦An nhàn tự tại, ung dung, không bó buộc. § Cũng như: tiêu diêu tự như . ◇Quản Tử : Phân phân hồ nhược loạn ti, Di di hồ nhược hữu tòng trị , (Xu ngôn ).