e-hvtd v2.0 (9175)

算術 toán thuật
♦Phương pháp tính số. ◇Tam quốc chí : Tính thiện toán, tác toán thuật, lược tận kì lí , , (Vương Xán truyện ).
♦Môn học chuyên thảo luận về tính chất và quan hệ của số tự .