e-hvtd v2.0 (9175)

不毛 bất mao
♦Chưa trồng trọt thêm.
♦Cây cỏ không mọc, chỉ đất hoang lương, nơi hoang tích.
♦Chỉ đầu hói (hài hước).
♦Không thuần màu lông.