e-hvtd v2.0 (9175)

相配 tương phối
♦Thích hợp nhau, tương xứng. ◎Như: tha môn lang tài nữ mạo, thập phân tương phối , .