e-hvtd v2.0 (9175)

鯢桓 nghê hoàn
♦Cá kình cá nghê lượn lờ.