e-hvtd v2.0 (9175)

繩墨 thằng mặc
♦Cái dây mực. § Tức là công cụ đo lấy đường thẳng của thợ mộc ngày xưa. ◇Mạnh Tử : Đại tượng bất vi chuyết công cải phế thằng mặc (Tận tâm thượng ) Người thợ khéo không vì người thợ vụng mà cải bỏ cái dây mực.
♦Tỉ dụ quy củ, chuẩn tắc.
♦Tỉ dụ pháp độ, pháp luật.