e-hvtd v2.0 (9175)

早世 tảo thế
♦Chết sớm, mất sớm. ◇Liêu trai chí dị : Phụ mẫu câu tảo thế (Phiên Phiên ) Cha mẹ đều mất sớm.