e-hvtd v2.0 (9175)

蓋代 cái đại
♦Trùm đời, tài giỏi hơn người. § Cũng như cái thế . ◇Dữu Tín : Điện hạ hùng tài cái đại, dật khí hoành vân 殿, (Tạ Đằng Vương tập tự khải ).