e-hvtd v2.0 (9175)

桓桓 hoàn hoàn
♦Oai vũ, mạnh mẽ, hăng hái. ◇Nguyễn Trãi : Nhất tâm báo quốc thượng hoàn hoàn (Thứ vận Trần Thượng Thư đề Nguyễn Bố Chánh thảo đường ) Một tấm lòng báo quốc vẫn còn hăng hái.
♦Cao lớn.
♦Rộng rãi.