e-hvtd v2.0 (9175)

騷屑 tao tiết
♦(Trạng thanh) Tiếng gió: xào xạc, rít, hú... ◇Cao Thích : Lai nhạn vô tận thì, Biên phong chánh tao tiết , (Thù Lí Thiếu Phủ ).
♦Buồn bã đau xót. ◇Nguyên Chẩn : Bạch nhật tốc như phi, Giai thần diệc tao tiết , (Khiển bệnh ).
♦Nhiễu loạn không yên, động loạn. ◇Đỗ Phủ : Nông sự đô dĩ hưu, Binh nhung huống tao tiết , (Hỉ vũ ).