e-hvtd v2.0 (9175)

赤子 xích tử
♦Con nhỏ mới sinh (da thịt còn đỏ). ◇Thư Kinh : Nhược bảo xích tử (Khang cáo ) Như nuôi nấng con đỏ.
♦Tỉ dụ bách tính, nhân dân. ◇Hồ Thuyên : Tổ tông sổ bách niên chi xích tử, tận vi tả nhẫm , (Thượng Cao Tông phong sự ). § Xem tả nhẫm .