e-hvtd v2.0 (9175)

黃姑 hoàng cô
♦Tên khác của sao Khiên Ngưu .