e-hvtd v2.0 (9175)

過意不去 quá ý bất khứ
♦Áy náy, không yên lòng.