e-hvtd v2.0 (9175)

啟告 khải cáo.
♦Báo cho biết, cáo tri.