e-hvtd v2.0 (9175)

霍亂 hoắc loạn
♦Tên thứ bệnh truyền nhiễm, nôn mửa, đi tả, mất nước, chữa không kịp có thể chết. § Còn gọi là hổ liệt lạp , hổ dịch .
♦Theo đông y, chứng bệnh vừa nôn mửa vừa tả lị.
♦Tỉ dụ tâm thần lo phiền, bấn loạn.