e-hvtd v2.0 (9175)

扼腕 ách oản
♦Lấy một tay nắm chặt cổ tay kia, bày tỏ lòng hăng hái, đắc ý, oán trách, phẫn hận, v.v. ◇Cựu Đường Thư : Gian thần tứ ngược, túc sử trung thần kháng phẫn, nghĩa sĩ ách oản , 使, (Vương Nghĩa Phương truyện ).