e-hvtd v2.0 (9175)

護照 hộ chiếu
♦Sổ thông hành. ◎Như: ngoại giao hộ chiếu .