e-hvtd v2.0 (9175)

不朽 bất hủ
♦Mãi mãi không bị tiêu mòn.