e-hvtd v2.0 (9175)

玉珂 ngọc kha
♦Vật trang sức ngựa bằng ngọc kha. ◇Trương Hoa : Thừa mã minh ngọc kha (Khinh bạc thiên ) Cưỡi ngựa có ngọc kha kêu leng keng.
♦Chỉ người hay quan chức cao sang. ◇Đỗ Phủ : Bất tẩm thính kim thược, Nhân phong tưởng ngọc kha , (Xuân túc tả tỉnh 宿) Không ngủ nghe tiếng chìa khóa vàng, Vì gió tưởng là quý nhân đến.