e-hvtd v2.0 (9175)

玉雪 ngọc tuyết
♦Tuyết trắng. ◇Dương Vạn Lí : Quýnh như ngọc tuyết chiếu tình lam (Tống Trâu Nguyên Thăng quy An Phúc ) Sáng như tuyết trắng soi khí núi lúc trời tạnh ráo.
♦Tỉ dụ trắng đẹp. ◇Thang Thức : Ngọc tuyết nhan, thúy vân hoàn, Chiêu Dương điện lí túy liễu kỉ phiên , , 殿 (Liễu doanh khúc , Tiết quỳnh quỳnh đàn tranh đồ ) Mặt tuyết xinh, tóc mây biếc, trong điện Chiêu Dương say mấy bận.
♦Tỉ dụ trong sạch cao khiết.
♦Mượn chỉ hoa trắng. ◇Phạm Thành Đại : Ngọc tuyết phiêu linh tiện tự nê, Tích hoa hoàn kí thưởng hoa thì , (Liên tịch đại phong lăng hàn mai dĩ linh lạc đãi tận ) Hoa trắng phiêu linh hèn mọn như bùn, Tiếc hoa ghi lại lúc thưởng hoa.
♦Chỉ vợ trẻ hoặc con yêu quý.