e-hvtd v2.0 (9175)

拳拳 quyền quyền
♦Khẩn thiết, thành khẩn. ◇Tư Mã Thiên : Quyền quyền chi trung, chung bất năng tự liệt , (Báo Nhậm Thiếu Khanh thư ) Tấm lòng trung khẩn thiết, rốt cục vẫn không sao tự bày tỏ được.
♦Chăm chỉ, cần mẫn. ◇Liễu Tông Nguyên : Quyền quyền ư đắc thiện, tư tư ư thị học , (Thiên tước luận ) Chăm chăm ở chỗ được thiện, xa xả ở chỗ thích học.
♦Cong queo, vẹo vọ. ◇Thủy hử truyện : Giáp não liên đầu, tận trường quyền quyền loan loan quyển loa phát , (Đệ thập nhị hồi) Đen đủi gớm ghiếc, lướt khướt chập choạng bù xù.
♦Kính mộ, quyến luyến. ◇Bạch Cư Dị : Mỗi độc Ngũ liễu truyện, Mục tưởng tâm quyền quyền , (Phỏng Đào công cựu trạch ) Mỗi lần đọc truyện Ngũ liễu (của Đào Tiềm ), Mắt mường tượng, lòng kính mộ.
♦§ Cũng viết là: hoặc .