e-hvtd v2.0 (9175)

羽化 vũ hóa
♦Trùng non hóa thành sâu bọ.
♦Đắc đạo thành tiên. ◇Tô Thức : Phiêu phiêu hồ như di thế độc lập, vũ hóa nhi đăng tiên , (Tiền Xích Bích phú ) Phất phới tựa hồ quên bỏ cõi đời đứng một mình, đắc đạo mọc cánh mà bay lên tiên.
♦Uyển từ dùng nói thay sự chết (Đạo giáo).