e-hvtd v2.0 (9175)

芒果 mang quả
Mang quả trái xoài.