e-hvtd v2.0 (9175)

紅塵 hồng trần
♦Bụi bặm, trần ai. ◇Ban Cố : Hồng trần tứ hợp, Yên vân tương liên , (Tây đô phú 西). ◇Đỗ Mục : Nhất kị hồng trần phi tử tiếu, Vô nhân tri thị lệ chi lai , (Quá Hoa Thanh cung ). § Tương truyền Dương Quý Phi thích ăn trái vải (lệ chi ), vua Đường Huyền Tông sai người phóng ngựa từ Lĩnh Nam đem về dâng cho quý phi, nên còn gọi là trái phi tử tiếu .
♦Nơi phồn hoa náo nhiệt. ◇Từ Lăng : Lục liễu tam xuân ám, Hồng trần bách hí đa , (Lạc Dương đạo ).
♦(Thuật ngữ Phật giáo) Thế tục, cõi đời. ☆Tương tự: trần phàm , trần thế . ★Tương phản: không môn . ◇Úc Đạt Phu : Tiền thân túng bất thị Như Lai, Trích hạ hồng trần dã khả ai , (Tự thuật ).