e-hvtd v2.0 (9175)

才料 tài liệu
♦Tài năng. ◇Lí Chí : Nhị công giai thịnh hữu thức kiến, hữu tài liệu, hữu đảm khí, trí nhân dũng tam sự giai bị , , , (Dữ hữu bằng thư ).
♦Thứ người, hạng người, cái đồ (hàm ý yêu thích hoặc ghét bỏ khinh bỉ). ◇Kim Bình Mai : Nhĩ sỉ bất sỉ, bất tại ư ngã, ngã thị bất quản nhĩ sọa tài liệu , , (Đệ nhị nhất hồi).