e-hvtd v2.0 (9175)

扶桑 phù tang
♦Một tên của cây chu cận 槿 (latin Hibiscus rosa-sinensis).
♦Thời xưa tương truyền ở ngoài Đông Hải có thần mộc (cây thần) tên gọi là phù tang là nơi mặt trời mọc. ◇Khuất Nguyên : Ẩm dư mã ư Hàm Trì hề, tổng dư bí hồ Phù Tang , (Li Tao ) Cho ngựa ta uống nước ở Hàm Trì hề, buộc dây cương ở đất Phù Tang.
♦Chỉ mặt trời, tức thái dương . ◇Đào Uyên Minh : Bi phù tang chi thư quang, yểm diệt cảnh nhi tàng minh , (Nhàn tình phú ).
♦Tên một nước cổ ở phương đông. Sau mượn chỉ nước Nhật Bổn . ◇Lỗ Tấn : Phù Tang chánh thị thu quang hảo, Phong diệp như đan chiếu nộn hàn , (Tập ngoại tập thập di , Tống Tăng Điền Thiệp Quân quy quốc ).
♦Tên một khúc nhạc của Phục Hi .