e-hvtd v2.0 (9175)

堅固 kiên cố
♦Bền vững. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Thử nhị thành cao tuấn kiên cố, cấp thiết công đả bất hạ , (Hồi 108) Hai thành này cao lớn bền vững, gấp đánh mãi không đổ.
♦☆Tương tự: lao cố , củng cố , kết thật , kiên thật , kiên nhận , kiên ngạnh , ổn cố .
♦★Tương phản: tông nhuyễn .