e-hvtd v2.0 (9175)

啟白 khải bạch
♦Trình bày rõ ràng về một vấn đề gì. ☆Tương tự: trần thuyết , trần thuật .