e-hvtd v2.0 (9175)

客店 khách điếm
♦Quán trọ. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Đương dạ hành sổ lí, nguyệt minh trung xao khai khách điếm môn đầu túc , 宿 (Đệ tứ hồi) Đương đêm đi được vài dặm, dưới sáng trăng gõ cửa quán trọ vào nghỉ. ☆Tương tự: lữ xá .