e-hvtd v2.0 (9175)

回醒 hồi tỉnh
♦Đương mê mà tỉnh lại.