e-hvtd v2.0 (9175)

學術 học thuật
♦Chỉ chung việc nghiên cứu học tập. ◇Hà Tốn : Tiểu tử vô học thuật, Đinh ninh nhân phụ tân , (Tặng Tộc Nhân Mạt Lăng huynh đệ ).