e-hvtd v2.0 (9175)

奸臣 gian thần
♦Bề tôi gian trá, âm hiểm. § Cũng viết là . ◇Thủy hử truyện : Triều đình bất minh, túng dong gian thần đương đạo, sàm nịnh chuyên quyền , , (Đệ lục thập tứ hồi) Triều đình không sáng suốt, để cho bọn gian thần cai quản, sàm nịnh chuyên quyền.
♦★Tương phản: trung thần .