e-hvtd v2.0 (9175)

入妙 nhập diệu
♦Vào tới chỗ thần tình, thâm thúy.