e-hvtd v2.0 (9175)

唐突 đường đột
♦Đụng chạm, xúc phạm. ◇Quan Hán Khanh : Kiến loan dư, tiện đường đột 輿, 便 (Hồ điệp mộng , Đệ nhị chiết).
♦Hành vi thiếu lễ độ, thất lễ. ◇Hồng Thăng : Giá đẳng thuyết, đảo thị quả nhân đường đột liễu , (Trường sanh điện 殿, Đệ tứ xích).
♦Cũng viết là đường đột . ☆Tương tự: mạo muội .