e-hvtd v2.0 (9175)

單身 đơn thân
♦Một mình.
♦Độc thân, người không có gia thất.