e-hvtd v2.0 (9175)

團圓 đoàn viên
♦Hình tròn. ◇Kim Bình Mai : Nhất luân đoàn viên kiểu nguyệt, tòng đông nhi xuất , (Đệ nhị thập tứ hồi) Một vầng trăng sáng tròn, về phương đông ló dạng.
♦Thân thuộc họp mặt đông đủ. § Thường nói về vợ chồng con cái. ◇Tây du kí 西: Nhữ phu dĩ đắc Long Vương tương cứu, nhật hậu phu thê tương hội, tử mẫu đoàn viên, tuyết oan báo cừu hữu nhật dã , , , (Đệ cửu hồi) Chồng nàng gặp Long Vương cứu sống, ngày sau chồng vợ gặp nhau, mẹ con đoàn tụ, rửa oan báo oán có ngày.
♦Chỉ kết cục hoàn hảo tốt đẹp trong một vở kịch.
♦Tên một khúc nhạc.