e-hvtd v2.0 (9175)

卜相 bốc tướng
♦Xem bói và xem tướng để đoán cát hung.
♦Tuyển chọn tướng tài.