e-hvtd v2.0 (9175)

妙用 diệu dụng
♦Công dụng rất hay.