e-hvtd v2.0 (9175)

不拘 bất câu
♦Không câu nệ, không gò bó. ◇Trang Tử : Cố thánh nhân pháp thiên quý chân, bất câu ư tục , (Ngư phủ ) Cho nên thánh nhân bắt chước đạo trời, quý trọng đạo thật, không câu nệ thế tục.
♦Bất luận, bất quản, không cứ. ◇Hồng Lâu Mộng : Ngã tưởng, vãng niên bất câu thùy tác sanh nhật, đô thị các tự tống các tự đích lễ , , (Đệ tứ thập tam hồi) Ta nhớ mấy năm trước không cứ sinh nhật của cháu nào, đều đem lễ vật đến mừng.
♦Không giữ lấy, không giành lấy. ◇Trang Tử : Bất câu nhất thế chi lợi dĩ vi kỉ tư phân (Thiên địa ) Không giữ lấy cái lợi một đời làm phần riêng mình.